Reklamace

 
  Reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních výrobců a distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Co potřebujete pro reklamaci?
Reklamované zboží musí zákazník dopravit na místo reklamace na vlastní náklady nejlépe spolu s popisem závady. Reklamace v záruční době je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží, k čemuž slouží daňový doklad o koupi tj. faktura nebo doklad za hotové, které jsou vždy předány zákazníkovi spolu se zbožím.

Jaká je záruční doba?
Konkrétní délky záruk produktů naleznete v e-shopu v záhlaví informace o produktu. Při prodeji zboží fyzickým osobám (nepodnikatelům), je poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců dle občanského zákoníku. Vztahy s podnikatelskými subjekty (firmy, podnikatelé, živnostníci) a dalšími právnickými osobami či státními orgány se řídí obchodním zákoníkem a záručními podmínkami výrobce. Záruční doba může být v tomto případě kratší než 24 měsíců.

Kde reklamovat?
Zákazník může reklamovat zboží pouze u prodejce, tedy ve firmě Augustin Pecha-Mopservis s.r.o.

Co nelze reklamovat?
Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

  • neodborným použitím
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením
  • živelnými pohromami
  • jinými vnějšími vlivy
Při neoprávněné reklamaci je firma Augusti Pecha-Mopservis s.r.o. oprávněna požadovat náhradu nákladů spojených s jejím vyřízením, zejména přepravních nákladů.

V případě nejasností ohledně reklamací prosím volejte 412545935 nebo

pište na e-mail:mopservis@volny.cz

Adresa dodání zboží reklamovaného u prodejce

Augustin Pecha-Mopservis s.r.o.

Teplická 121

Jílové-Martiněves

40502